informasjon ved leie av 

Klepp Leirsted

Sikkerhet og renhold

Leietaker står ansvarlig for sikkerheten til alle som oppholder seg på Klepp leirsted. Det skal alltid registreres hvor mange som overnatter ved leirstedet. Leietaker skal sette seg godt inn i brannvarslingssystemet og rømningsveier. Det skal avholdes en brannøvelse slik at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle det skulle oppstå en brann.

Hvis rommene i andre etasje benyttes til overnatting skal det være en våken nattevakt i tilfelle det skulle utvikle seg brann.

Kun medlemmer har mulighet til å vaske ut etter seg selv. Hvis ikke utvasken er gjort tilfredsstillende så tilkommer et gebyr på 1500kr, som er vanlig pris for utvask.

Med dagens strømpriser er det ekstremt viktig at alle følger sjekklisten og skrur av lys og varme som ikke trenger å stå på.